0736 -52 23 06 info@goodtree.se

Vi erbjuder säkerhets-utbildning och konsulttjänster

  • Vi har över 16 års relevant praktisk branscherfarenhet
  • Vi erbjuder utbildning i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifterna om arbete på höjd
  • Vi erbjuder strukturerade kurser med praktiska och teoretiska övningar samt kursmaterial att ta med sig hem.
  • Vi erbjuder relevanta kurser och workshops som kan anpassas för ditt företags behov.

Hur kan vidareutbildning gynna ditt företag?

 

 

Hur Goodtree kan hjälpa er

Goodtree kan hjälpa ditt företag att navigera bland befintliga riktlinjer och föreskrifter, samtidigt som relevanta och tillgängliga säkra arbetsmetoder bibehålls.

Exempel på relevanta protokoll

  • Platspecifikt riskbedömningsprotokoll
  • Generisk Riskanalys
  • Safe Work Method Statements
  • Detaljerad arbetsmiljöpolicy
  • Utbildnings- och utbildningsprotokoll för företaget
  • Företagets utbildningsplan

Kontakt

E-post

info@goodtree.se

Ring

0736- 52 23 06

Postadress

Lunda 38

178 93 Drottningholm